Dag van de ouder

We mochten heel wat ouders verwelkomen op onze dierententoonstelling.

Sommige mama’s en papa’s konden geen vrijaf krijgen.

Deze foto’s geven jullie een beeld van de rondleiding die de gidsen van het tweede leerjaar

hebben georganiseerd in hun eigen dierententoonstelling.  Klik hier voor meer foto’s.