Heropstart school

Beste ouders, 

Na een hele lange tijd zijn we blij dat we de school terug open kunnen doen. Dat kan jammer genoeg niet voor alle kinderen. Enkel de kinderen van het eerste, tweede en zesde leerjaar zullen vanaf 18 mei ’20 les krijgen op school. De kleuters en de kinderen van het derde, vierde en vijfde leerjaar zullen nog even moeten wachten. Zij kunnen enkel op school terecht voor opvang indien beide ouders tegelijk moeten werken. Indien u gebruik wil maken van deze noodopvang dan neemt u contact op met de school.  

We bezorgen 11 mei aan elk gezin een brief waarin verdere praktische informatie staat.

De school op deze manier opendoen is voor iedereen nieuw. Indien zou blijken dat de veiligheidsmaatregelen die ons opgelegd worden niet haalbaar zijn dan kunnen er mogelijk aanpassingen gebeuren.We zullen u daarvan tijdig op de hoogte brengen.

Hebt u een vraag dan kan u steeds telefonisch contact opnemen met de school tijdens de schooluren.

We zijn er klaar voor!
Het Sancta-team