Schooluren

De leerlingen moeten op het aangeduide uur aanwezig zijn in de klas. Het is de leerlingen ten strengste verboden de school te verlaten tijdens de schooluren. Slechts om uitzonderlijke redenen mag de leerling de school verlaten mits schriftelijke aanvraag van de ouders.

Uurregeling voor kleuterschool en lagere school vestiging Pieter de Ridderstraat
maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag

  • voormiddag: van 08u.30 tot 11u.50
  • namiddag: van 13u.00 tot 15u.30

woensdag

  • voormiddag: van 8u.30 tot 11u.50

Uurregeling voor kleuterschool vestiging Coeveltstraat
maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag

  • voormiddag: van 08u.30 tot 11u.50
  • namiddag: van 13u.00 tot 15u.30

woensdag

  • voormiddag: van 8u.30 tot 11u.50

Uurregeling voor lagere school vestiging Gallifortlei
maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag

  • voormiddag: van 08u.30 tot 11u.55
  • namiddag: van 13u.00 tot 15u.30

woensdag

  • voormiddag: van 8u.30 tot 11u.40

De kleine verschillen in uurregeling per vestiging kunnen bijdragen tot een gemakkelijkere regeling indien uw kinderen in verschillende vestigingen zitten.
Wij voorzien begeleide rijen tussen de vestigingen bij de aanvang en het einde van de lesuren.
LET OP: de rijen die vanuit  de Gallifortlei vertrekt, is enkel voor kinderen die broers of zussen hebben in de Pieter de Ridderstraat OF die beroep moeten doen op de nabewaking (of IBO).

Te laat komen stoort het klasgebeuren. Ouders zien er op toe dat hun kind tijdig op school toekomt. Na het belsignaal zullen de deuren gesloten worden. U dient te wachten totdat een verantwoordelijke u tot het secretariaat zal begeleiden voor een nota.

De leerlingen van de vestiging in de Gallifortlei, dienen aan te bellen. Een leerkracht zal noteren dat uw kind te laat kwam.

Voor- en naschoolse opvang

Dit schooljaar zal er opvang worden voorzien voor onze leerlingen vanaf 7u tot 18u00.