thuis werken

De maatregelen om de het coronavirus niet verder te verspreiden, worden nog verstrengd. Nog meer ouders dienen van thuis uit te werken. Met kinderen in huis is dat niet evident.
Ga in gesprek met hen om duidelijke afspraken te maken.
Leg hen uit wat er kan en wat niet. Probeer zoveel mogelijk het positieve gedrag te benoemen: bv. Zo leuk dat jullie samen een spel spelen, dan kan ik goed doorwerken.
Zeg hen op welke momenten ze je wel mogen storen en wanneer niet.
Onderstaande afbeeldingen kunnen helpen om het aan je kind uit te leggen.