Weer naar school!

JOEPIE!

De week van 8 juni kan ons leerjaar ook weer starten op school!
Om zo veilig mogelijk te werken, wordt de klasgroep in twee groepen gesplitst.
De ene groep komt maandag en dinsdag naar school.
De andere groep komt donderdag en vrijdag naar school.
Woensdag is er geen school en hebben we allemaal een vrije dag.

Vanaf 8 juni zullen er geen online lessen meer gegeven worden.

Vragen? Neem contact op met de school of met je juf.

Tot binnenkort!