Basisschool Sancta Maria is gelegen in Deurne-Noord op een boogscheut van het Rivierenhof. Elke dag verwelkomen we zo’n 400 leerlingen die verspreid over 2 vestigingen school lopen. We zijn een school met een leerlingenpopulatie die heel divers is. En daar zijn we trots op.
Het pedagogisch project van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen vormt de basis van onze schoolwerking.

Onze schooleigen doelgerichte visie resulteert in een Positieve, Actieve, Creatieve en Toekomstgerichte werking. Dit noemen we het PACT van Sancta Maria .

Een gedreven schoolteam staat elke dag klaar om deze visie uit te dragen. 

Positief

We hebben een positieve houding tegenover alle leerlingen en ouders.We willen een school zijn waar elk kind zich goed kan voelen. Het bieden van veel structuur en consequent handelen vertalen zich in duidelijke en positieve leefregels. Respect voor zichzelf, de ander, het materiaal en dewereld zijn daarbij erg belangrijk. We zetten hard in op sociale vaardigheden om er zo voor te zorgen dat je kind graag naar school komt en er een fijne positieve sfeer is.

Actief

We willen kinderen stimuleren om actief op ontdekking te gaan. We leren hen samen te werken. We stimuleren kinderen om hun leerproces zelf actief in handen te nemen. Voldoende sport (extra LO, zwemmen,…) en gezonde voeding promoten we. Ouders willen we actief betrekken bij het aanleren van een actieve en gezonde levensstijl. We gaan vaak op uitstap en de leerlingen zullen in hun schoolloopbaan drie keer op meerdaagse uitstap gaan.

Creatief

We moedigen kinderen aan om creatief en vindingrijk om te gaan met problemen. Al van bij het begin in de kleuterschool voorzien we een stevig aanbod om via creatieve prikkels de kinderen zin te geven in leren. We geloven sterk dat kinderen hun eigen leren in handen kunnen nemen.

Voor de kleinste kleuters tot de oudste leerlingen zorgen we voor een rijken creatief muzisch aanbod. Rikki, Tik Tak en theatervoorstellingen en vele muzische activiteiten zoals drama, dans, beeld en media staan bij ons op het menu.

Toekomstgericht

Zin in leren en zin in leven is van cruciaal belang om een mooie schoolloopbaan uit te bouwen. We houden rekening met het leerproces van elk kind. Daarom gaan klasleerkracht, zorg-leerkracht en zorg-coordinator samen aan de slag om een aangepast aanbod uit te werken. Via de oudergroepen werken we actief om ouders te helpen in het uitbouwen van een goede ondersteuning bij het opvoeden en het leren van hun kind. De leerlingen worden stevig voorbereid gedurende hun Sancta loopbaan om na het zesde leerjaar met een brede kijk en een sterke basis de wereld verder te ontdekken.

Contact

Hoofdschool en secretariaat
Kleuterschool (alle leeftijden) en lagere school (1e, 2e ,3e en 4de leerjaar)

Pieter de Ridderstraat 5, 2100 Deurne

Telefoon: 03 324 55 93
Mail: directie.sanctamaria@sgkod.be

Lagere school (5e en 6e leerjaar + OKAN)

Gallifortlei 146, 2100 Deurne

Telefoon: 03/324.43.89